Opintolainan korko

Opintotukiuudistuksen yhteydessä päätettiin, että opintolainan korkojen verovähennysoikeudesta luovutaan vuodesta 2015 alkaen. Tämä uudistus aiheuttaa sen, että 16.6.2014 alkaen koko opintolainan korko lisätään lainapääomaan, eli pääomitetaan. Opintolainan korot pääomitetaan niiden lukukausien aikana, jolloin saat opintotukea ja vielä yhden lukukauden ajan viimeisen opintotukilukukauden päätyttyä. Lisäksi muutoksen myötä opintolainan korkoavustuksen tulorajoja korotettiin 10 prosentilla ja opintotukiaikana opintolainasta maksettava 1 prosentin korko poistui. Samalla korkeakouluopintoihin myönnettävä kokonaistukiaika kuitenkin lyheni kuudella tukikuukaudella.

Jos siis esimerkiksi saat viimeisen kerran opintotukea vaikkapa keväällä 2016, opintolainasi korot pääomitetaan vielä joulukuussa 2016. Kun pääomitusta ei enää tehdä, maksat korot kokonaan itse. Tällöin saatat olla oikeutettu opintolainan korkoavustukseen. Kun korko pääomitetaan, et voi maksaa sitä itse. Mikäli kuitenkin haluat, niin voit lyhentää lainapääomaa esimerkiksi pääomitettavien korkojen verran. Jos tutkintosi oikeuttaa joko opintolainavähennykseen tai opintolainahyvitykseen, on sinun huomioitava se, että ennen valmistumislukukauden loppua tekemäsi lainan lyhennykset pienentävät opintolainavähennyksessä tai -hyvityksessä huomioitavaa opintolainan kokonaismäärää.

Käytännössä pääomitus tarkoittaa sitä, että takaisin maksettava lainapääomasi kasvaa myös korkojen ja koron korkojen verran. Pankkisi huolehtii pääomituksesta ilman mitään erillistä pyyntöä ja saat pääomituksesta ilmoituksen pankiltasi. Vielä vuoden 2014 aikana pääomitetut tai itse maksamasi korot voi vähentää verotuksessa, mutta vähennysoikeus poistuu vuoden 2015 alusta lähtien.

Kun opiskelija on saanut Kelasta päätöksen valtiontakauksesta, hän voi hakea lainaa pankista. Usein kannattaa pyytää lainatarjous useasta pankista. Opiskelija ja pankki sopivat keskenään lainan ehdoista, mm. halutusta viitekorosta ja lainamarginaalista. Viitekorko on se korkotyyppi, johon laina sidotaan. Usein käytetään joko 3, 6 tai 12 kk euriboria. Ne ovat samoja pankista riippumatta. Pankeilla on usein vaihtoehtona myös oma pankkikohtainen prime-korko.

Lainan marginaali on taas pankin lainasta saamaa voittoa, pankille jäävää koron osaa. Marginaali pysyy yleisesti koko laina-ajan samana. Juuri lainan marginaalin takia pankit on hyvä kilpailuttaa keskenään ja etsiä mahdollisimman pieni lainamarginaali. Myös muut pankkikohtaiset kulut lainaan liittyen vaihtelevat. Näitä voivat olla esimerkiksi lainan hakemisesta, nostamisesta ja maksamisesta aiheutuvat kulut.

Leave A Response

* Denotes Required Field