Opintolainan hakeminen

Valtio toimii opintolainan takaajana ilman erillistä hakemusta kaikille sellaisille korkeakouluopiskelijoille, jotka saavat opintorahaa, eli joille toisin sanoen annettu myönteinen päätös opintotuen saamisesta. Mikäli opiskelet toisella asteella, voit hakea valtion lainatakausta internetissä Kelan verkkosivuilla samalla kertaa kun haet opintorahaa sekä asumislisää. Vaihtoehtoisesti voit myös täyttää opintotukihakemuksen ja postittaa sen mihin tahansa Kelan toimistoon. Korkeakouluopiskelijat täyttävät korkeakouluopiskelijoille suunnatun opintotukihakemuksen ja toisen asteen opiskelijat taas toisen asteen opiskelijoille suunnatun hakemuksen. Myös aikuiskoulutusta varten on oma lomakkeensa lainatakauksen hakemista varten.

Lainatakausta ei yleisesti myönnetä, mikäli aiempi opintolainasi on mennyt Kelan perintään tai mikäli sinulla on luottotiedoissasi maksuhäiriömerkintä. Maksuhäiriömerkinnästä huolimatta lainatakaus voidaan kuitenkin myöntää, mikäli merkintä on yksittäinen, summaltaan pieni sekä sen saamisesta on kulunut jo paljon aikaa.

Varsinainen opintolainan hakeminen on suhteellisen helppoa sellaiselle opiskelijalle, joka on saanut myönteisen opintotukipäätöksen. Ollessasi korkeakouluopiskelija pankki, eli luotonantaja, tarkistaa opintolainasi takauksen Kelalta ja tekee luottopäätöksen. Pankin kanssa sovit myös lainan korosta sekä takaisinmaksuaikataulusta. Luottopäätöksen saa yleisesti muutamassa, n. 1-3 pankkipäivässä. Kun olet saanut luottopäätöksen, voidaan ensimmäinen lainasumma siirtää tilillesi.

Ollessasi alle 18-vuotias, on sinun toimitettava pankkiin lainan hakemista varten vanhempiesi tai muun edunvalvojasi antama valtakirja sekä kirjallinen suostumus lainan hakemiseen.

Hakemusta tehdessäsi on sinun hyvä tarkastella ja tutustua huolella lainahakemukseen ja sen ehtoihin sekä hinnastoon. Opintolainaa voit hakea ja hallinnoida omassa verkkopankissasi. Kela toimittaa sinulle etuuspäätöksen, josta voit tarkastaa lainan päivämäärät ja nostosummat.

Opintolainan takauksen voit saada aikaisintaan sen kuukauden alusta, jona hakemuksesi on saapunut. Aikuiskoulutukseen liittyvän lainatakauksen voit kuitenkin saada jo saapumiskuukautta edeltävän kuukauden alusta alkaen. Mikäli lainatakaus on myönnetty koko opiskeluajaksesi, saat aina seuraavaa lukuvuotta koskevan varsinaisen takauspäätöksen heinä-elokuun aikana.

Mikäli tilanteesi opiskelujen ja opintolainan suhteen muuttuu, on näistä muutoksista ilmoitettava Kelalle viipymättä. Näin vältät sen, ettei Kela maksa sinulle liikaa eikä sitten joudu perimään liikamaksuja myöhemmin takaisin.

Jos haluat tarkistaa lainatakauksesi olosuhteidesi muuttuessa, voi joko Kela tai esim. yliopistosi opintotukilautakunta tehdä sen. Tarkistuksesta saat aina päätöksen ja Kela toimittaa takauksen muutostiedot sille pankille, joka on myöntänyt opintolainasi. Pankki tarkistaa takaustiedot jokaisen lainaerän noston yhteydessä. Tilanteessa, jossa takauksen määrä korottuu tarkistuksessa, on sinun haettava tätä lisälainaa pankista erikseen. Mikäli määrä taas pienenee, tarkistaa pankki lainan uuden takauksen mukaiseksi.

Leave A Response

* Denotes Required Field