Opintolaina nosto

Opintolainaasi voit alkaa nostaa sen jälkeen, kun se on myönnetty sinulle valitsemastasi pankista. Yleisesti lainaa voi nostaa kahdessa erässä, eli kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella. Opintosi vaikuttavat niin lainasi määrään kuin siihen, milloin voit lainaa nostaa. Korkeakouluopiskelija voi nostaa lukukautensa ensimmäisen lainan aikaisintaan seuraavina päivinä:

– Syyslukukausi 1.8

– Kevätlukukausi 1.1

Muu kuin korkeakouluopiskelija voi nostaa lainaansa seuraavasti:

– Elo-lokakuun lainaerä 1.8

– Marras-joulukuun lainaerä 1.11

– Tammi-helmikuun lainaerä 1.1

– Maalis-heinäkuun lainaerä 1.3

Sinun ei ole pakko nostaa kaikkia lainaeriä yhdellä kertaa, vaan voit nostaa aiemmin nostamatta jääneet erät saman lukuvuoden aikana myös myöhemmin. Eli voit esimerkiksi nostaa syksyllä nostamatta jättäneesi lainaerät vielä saman lukuvuoden keväällä. Et kuitenkaan voi nostaa edellisenä keväänä nostamatta jättäneitäsi lainaeriä enää tulevana syksynä. Et voi nostaa nostamatta jääneitä lainaeriä myöskään, jos olet valmistunut jo opinnoistasi (esimerkiksi jos valmistut syksyllä, et voi nostaa lainaa enää keväällä), keskeytät ne tai opintotukesi maksaminen on jostakin syystä päätetty lakkauttaa. Mikäli päätät itse keskeyttää opintotukesi, et myöskään voi nostaa opintolainaa enää opintotuen keskeyttämispäivämäärän jälkeen.

Jos suoritat kesäopintoja ja sinulle on myönnetty opintotukea kesäkuukausia varten, voit silloin yleisesti nostaa lukuvuoden ensimmäisen lainaerän jos kesällä.

Mikäli opintolainan takauspäätöksestä on aikaa lukuvuoden tai vaihtoehtoisesti opintojesi päättymiseen alle kaksi kuukautta tai mikäli takauspäätös annetaan vasta lukuvuoden tai opintojesi päätyttyä, on sinulla poikkeuksellisesti päätöspäivästä alkaen kaksi kuukautta aikaa nostaa laina.

Alla olevasta taulukosta näet, kuinka paljon voit saada opintolainaa kuukausitasolla. Opintolainan valtiontakauksen määrä nousi sadalla eurolla verrattuna aiempaan, ennen 1.8.2014 vallinneeseen tilanteeseen. Valtiontakauksen suuruus riippuu iästäsi sekä oppilaitoksestasi.

Opintolainan valtiontakauksen määrät 01.08.2014 alkaen Euroa / kuukausi
Alle 18-vuotias muu kuin korkeakouluopiskelija 260
18 vuotta täyttänyt muu kuin korkeakouluopiskelija 400
Korkeakouluopiskelija 400
Aikuiskoulutustukea saava, kotimaassa opiskeleva 400
Ulkomailla opiskeleva 700

 

Jos sinulle on myönnetty puolen kuukauden, esim. 9,5 kuukauden tuki lukuvuodelta, lainamäärä on puolet koko kuukauden lainasta.

Leave A Response

* Denotes Required Field